0
ค้นหาสินค้า
ค้นหาสินค้า

ราคา
-
รายการสินค้า
ตรวจสอบสถานะสินค้า

การสมัครสมาชิกร้าน Wholedrug

2015-04-25 17:07:18 ใน หมวดทั่วไป » 0 2408 การสมัครสมาชิกร้าน Wholedrug

  1. คลิ๊ก สมัครสมาชิก ในหน้าแรก
  2. กรอกข้อมูลตามจริง
  3. เมื่อสมัครเรียบร้อย ให้เชคอีเมลล์ที่ใช้ในการสมัคร คลิ๊กยืนยันการเป็นสมาชิก
      ** บางทีจะอยู่ใน Junk mail (เมลล์ขยะ) **
  4. ส่งเมลล์หา info@wholedrug.com แนบเอกสาร
     4.
1. สำเนาใบอนุญาติขายยา เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
     4.2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
         ** หลังจากได้รับเอกสารเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและเปิดบัญชีสมาชิก และส่งอีเมลล์ไปเพื่อยืนยันการเปิดบัญชี