0
ค้นหาสินค้า
ค้นหาสินค้า

ราคา
-
รายการสินค้า
ตรวจสอบสถานะสินค้า

การแจ้งชำระเงินผ่านระบบสมาชิก

2015-04-25 19:45:27 ใน หมวดทั่วไป » 0 956 การแจ้งชำระเงินผ่านระบบสมาชิก

การแจ้งชำระเงินผ่านระบบสมาชิก
  1. Login เข้าสู่ระบบ
  2. เลือก แสดงรายการสั่งซื้อ
  3. เลือก เลขที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการแจ้งชำระ
  4. เลื่อนลงมาด้านล่าง กด Choose file เลือกไฟล์ หลักฐานการชำระเงิน(ใบเสร็จธนาคาร)
  5. กด Upload
  6. มีหน้าต่างยืนยันว่าอัฟโหลดเข้าระบบแล้ว กด Ok
  7. ตรวจสอบหลักฐานการชำระ กดปิดหน้าจอ
  8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และเปลี่ยนสถานะเป็น ชำระเงินและตรวจสอบแล้ว