0
ค้นหาสินค้า
ค้นหาสินค้า

ราคา
-
รายการสินค้า
ตรวจสอบสถานะสินค้า

หลังจากสมัครสมาชิกให้สแกนเอกสารส่งมาที่ info@wholedrug.com

     1. สำเนาใบอนุญาติขายยา เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
     2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
         ** หลังจากได้รับเอกสารเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและเปิดบัญชีสมาชิก และส่งอีเมลล์ไปเพื่อยืนยันการเปิดบัญชี